Inne

Modlitwa Juda Tadeusz: Przeczytaj piękne modlitwy dedykowane św. Judzie Tadeuszowi

Modlitwa Juda Tadeusz: Przeczytaj piękne modlitwy dedykowane św. Judzie Tadeuszowi

Święty Juda Tadeusz to jeden z Apostołów Jezusa Chrystusa. Jego rola i znaczenie dla wiernych nie może być przecenione. Wielu modli się do św. Judy Tadeusza w różnych sprawach, wierząc w jego moc pośrednictwa. Poniżej przedstawiamy kilka pięknych modlitw dedykowanych św. Judzie Tadeuszowi, które mogą pomóc w okazywaniu czci temu świętemu i prosić o jego wstawiennictwo w naszych potrzebach.

I. Modlitwa o siłę i wytrwałość

O św. Judo Tadeuszu, wierny sługo Boży,
Przyjaciel i orędowniku w trudnych chwilach,
Przyjmij moją modlitwę, proszę, i wspieraj mnie w moim trudzie.
Niech Twoja moc zstąpi na mnie, aby umocnić moje serce i podtrzymać moją wiarę.
Wielki święty, przyjdź do mnie w mojej słabości i daj mi siłę do walki ze wszystkimi przeciwnościami.
Pan niech obdarzy mnie Twoją mocą, abym nie stracił wiary w Jego miłosierdzie i sprawiedliwość.
Święty Juda Tadeuszu, módl się za nami. Amen.

II. Modlitwa o przebaczenie grzechów

O św. Judo Tadeuszu, wybrany przez Pana,
Przyjmij moją pokorną modlitwę i wysłuchaj mojego błagania o przebaczenie.
Proszę Cię, św. Juda, abyś stał się dla mnie pośrednikiem w moim pokutnym życiu.
Pomóż mi umocnić mój wysiłek, aby wyjść z ciemności grzechu i dostać się na ścieżkę Bożego miłosierdzia.
Błagam o Twoją łaskę i oczyszczenie duszy, aby czysta i godna stania przed obliczem Boga.
Zaufam Twojej potężnej interwencji i umocnieniu, św. Juda Tadeuszu.
Proszę o Twoje wstawiennictwo i modlitwę za moje grzeszne dusze. Amen.

III. 3. Modlitwa o zdrowie

O św. Judo Tadeuszu, czuły patronie chorych,
Oby Twoja modlitwa dotarła do Pana i wyprosiła uzdrowienie dla mojego ciała i duszy.
Znany jesteś z cudów duszpasterskich i uzdrowień, które otrzymałeś od Boga dla tych, którzy się do Ciebie modlą.
Przychodzę do Ciebie, Święty Juda, z pokornym sercem i proszę o Twoje wstawiennictwo w mojej chorobie.
Proszę o ochronę przed wszelkimi cierpieniami i bólami, które mnie dosięgają.
Niech Twoja łaskawa obecność ukojenie przyniesie moim cierpieniom i przywróci moje zdrowie.
Święty Juda Tadeuszu, módl się za nami, chorymi, abyśmy mogli odzyskać siły i zdrowie. Amen.

IV. Modlitwa o sprawiedliwość

O św. Judo Tadeuszu, sprawiedliwości wyznawco,
W Twojej mocy tkwi dar sprawiedliwości, który jest nam potrzebny.
Przyjmij nasze prośby i módl się za nami przed Twym Panem, abyśmy otrzymali to, co nam się należy.
Błagam Cię, św. Juda, o zrozumienie i mądrość, abyśmy byli godziwi i uczciwi w naszych działaniach.
Niech Twoja sprawiedliwość prowadzi nas na drodze Bożej, abyśmy byli uczciwi i wierni naszemu powołaniu.
Prosimy o Twoje wstawiennictwo w naszych trudnych sytuacjach i o wyproszenie dla nas Bożego miłosierdzia.
Święty Juda Tadeuszu, módl się za nami, abyśmy byli ludźmi sprawiedliwości wobec naszych bliźnich. Amen.

V. Modlitwa o błogosławieństwo rodziny

O św. Judo Tadeuszu, przyjacielu rodzinny,
Wpatrz się w nasze serca i otocz nasze rodziny swoim błogosławieństwem.
Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo w naszych codziennych trudnościach i radościach.
Święty Juda, módl się za nami, abyśmy byli odpowiedzialnymi członkami naszej rodziny.
Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo i opiekę nad nami każdego dnia.
Ucz nas miłości, wyrozumiałości i szacunku wobec siebie nawzajem.
Niech Twoja łaskawa obecność prowadzi naszą rodzinę do prawdziwej harmonii i pokoju.
Święty Juda Tadeuszu, módl się za nami, abyśmy byli rodziną pełną miłości i jedności. Amen.

VI. Modlitwa o pokój na świecie

O św. Judo Tadeuszu, heroldzie Bożego pokoju,
Przyjmij nasze błagania o pokój na świecie i uwolnienie od wszelkiego rodzaju niesprawiedliwości.
Pomóż nam żyć w prawdziwej harmonii z naszymi bliźnimi i umacniaj naszą wiarę w Boży plan pokojowego współżycia.
Święty Juda, módl się za nami, abyśmy byli ambasadorami miłości, pojednania i pojednania.
Prosimy o Twoje wstawiennictwo dla tych, którzy są prześladowani i cierpią na skutek przemocy.
O wieczny sługo Boży, pomóż nam wyrzec się nienawiści, abyśmy mogli stać się budowniczymi pokoju na świecie.
Święty Juda Tadeuszu, módl się za nami, abyśmy osiągnęli pokój, który przekracza wszelkie zrozumienie. Amen.

VII. Modlitwa dziękczynna Świętemu Judzie Tadeuszowi

O św. Judo Tadeuszu, dziękujemy Ci za Twoje wstawiennictwo przy naszych modlitwach.
Czujemy Twoją obecność i opiekę w naszym codziennym życiu.
Dziękujemy Ci, że jesteś naszym wiernym przyjacielem i orędownikiem.
Prosimy Cię, św. Juda, abyś nas nie opuścił i nadal nas wspierał swoją modlitwą.
Wdzięczni jesteśmy za wszystkie łaski, które przez Ciebie otrzymaliśmy.
Niech Twoja modlitwa dotrze do nieba i uzyska dla nas od Jezusa Chrystusa to, czego najbardziej potrzebujemy.
Święty Juda Tadeuszu, módl się za nami, abyśmy mogli kontynuować naszą służbę na chwałę Bożą. Amen.