Recykling i ekologia

Współspalanie zrębków drzewnych do produkcji energii elektrycznej

Żyjemy w świecie, w którym zużywamy więcej niż produkujemy. Każdego dnia ludzie żyją w napięciu z powodu rosnącego zapotrzebowania na energię elektryczną i jej niedoboru. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrasta ze względu na rozwój technologii, a także wzrost liczby pojazdów, przemysłu i gospodarstw domowych. Faktem jest, że musimy zużywać energię elektryczną, aby przetrwać w dzisiejszym nowoczesnym społeczeństwie. Jednak to, co możemy zrobić, to dokonać zmiany w zużyciu energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i biomasa.

Istnieje wiele sposobów, w jaki możemy produkować energię elektryczną przy użyciu naturalnych zasobów Ziemi, ale współspalanie zrębków drzewnych jest jednym z najbardziej wydajnych i opłacalnych sposobów produkcji energii elektrycznej. Zrozummy znaczenie współspalania zrębków drzewnych.

Czym jest współspalanie zrębków drzewnych?

Kiedy mówimy o współspalaniu zrębków drzewnych, odnosimy się do metody, w której wykorzystujemy drewno odpadowe do produkcji energii elektrycznej.

Metoda ta jest bardzo prosta i nie wymaga wysokich technologii.

Co to jest współspalarnia?

Współspalarnia to rodzaj elektrowni, która wykorzystuje zrębki drzewne jako paliwo do produkcji energii elektrycznej. Jest to połączenie dwóch technologii, czyli biomasy i węgla.

Węgiel jest paliwem kopalnym, które jest spalane w celu wytworzenia energii elektrycznej, natomiast biomasa jest odnawialnym źródłem energii.

Kiedy mówimy o współspalarni, nie jest ona uważana za taką samą jak tradycyjne elektrownie węglowe.

Dzieje się tak dlatego, że biomasa jest wykorzystywana do produkcji gazu zwanego syngazem, który jest następnie wprowadzany do elektrowni węglowej w celu wytworzenia energii elektrycznej.

Jak to działa?

Współspalarnia zaczyna się od produkcji biomasy, która jest wytwarzana z wiórów drzewnych.

Po wyprodukowaniu biomasy jest ona przesyłana do elektrowni węglowej w celu wytworzenia energii elektrycznej.

Dlaczego współspalanie zrębków drzewnych jest tak ważne?

Najważniejszym powodem, dla którego współspalanie zrębków drzewnych jest ważne, jest fakt, że jest to zasób odnawialny, zrównoważony, a także przyjazny dla środowiska.

Na przykład, jeśli rozważymy przypadek spalania drewna w domu lub w fabryce, będzie dużo dymu, a także proces spalania nie jest przyjazny dla środowiska.

Z drugiej strony, jeśli używamy wiórów drzewnych do produkcji energii elektrycznej, to nie ma zanieczyszczenia powietrza, nie ma dymu, a także, proces jest przyjazny dla środowiska.

Kolejnym powodem, dla którego jest to ważne jest to, że jest to tanie rozwiązanie do produkcji energii elektrycznej.

Jak wykorzystuje się tę metodę?

W 2018 roku współspalanie zrębków drzewnych było stosowane w USA i Kanadzie.

W Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji instalacja współspalania działa od 2012 roku.

Jak ten proces pomaga nam w rozwoju czystego i zrównoważonego środowiska?